خبرگزاری میزان-در این ویدئو، گپ و گفتی دوستانه با مرتضی حیدری مجری اولین مناظره دور دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری در محل برگزاری مناظره را مشاهده می‌کنید.
 
 
 
گپ و گفتی با مرتضی حیدری مجری اولین مناظره ریاست جمهوری