کد خبر:۳۱۴۷۲۹
۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۲:۲۰
عکاس : عکاس :‌ بهروز خسروی
بیش از ۶ دهه این دستان می‌تراشند و می‌بافند؛ از گهواره و قاشق و لیوان چوبی گرفته تا جوراب و ساق بند و چادرشب و لباس چوپانی؛ اما چراغ این هنرهای سنتی رو به خاموشی است و هیچ کس حتی فرزندان این اساتید و صاحبان فن رغبتی به آموختن ندارند چرا که زحمت آن بسیار است و درآمد آن اندک؛ اینگونه است که هنرهای بومی سنتی بدون بازار فروش و عدم حمایت نهادهای مسئول روبه فراموشی و انقراض است.

ارسال نظرات