خبرگزاری میزان-در موشن گرافیک "وضعیت اضطراری" مقایسه عملکرد نیرو‌های امنیتی ایران با کشور‌های مختلف در بحث مقابله با حملات تروریستی را مشاهده می‌کنید.

 

 

موشن گرافیک

موشن گرافیک

موشن گرافیک