خبرگزاری میزان-نماهنگ "امام رضا " با صدای علی کشاورز را مشاهده می‌کنید.

 

 
نماهنگ