خبرگزاری میزان-نماهنگی جديد از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مفهوم آتش به اختیار را مشاهده می‌کنید.

 

 
نماهنگی جديد درباره مفهوم آتش به اختیار + فیلم