کد خبر:۳۵۱۳۹۵
۰۱ مهر ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۸
عکاس : عکاس :‌محمد هادی خسروی
ششمین دوره مسابقات کمانگیری روی اسب جام صلح به مناسب روز جهانی صلح با حضور سی کماندار توسط هیات تیر اندازی با کمان استان فارس برگزار شد.
ارسال نظرات