خبرگزاری میزان-در سلسه مستند‌های هاکریا ۲۰۴۰ اینبار ارتباط تاریخی خاندان بارزانی با اسرائیل را مشاهده می‌کنید.

 

 
موشن گرافیک / ارتباط 50 ساله بارزانی‌ها با اسرائیل