مراسم رونمایی از داوری شانزدهمین جشن خانه سینما یکشنبه 15 تیر در خانه سینما برگزار شد.
ارسال نظرات