خبرگزاری میزان-کنایه رشیدپور به انگلیسی حرف زدن عباس جدیدی در برنامه حالا خورشید از شبکه سه را مشاهده می‌کنید."در آلودگی هوا تهدیدها و فرصت ها (آپارچونیتیوز) را با هم داریم/ می‌شود طرح زوج و فرد خودروها از درب منازل را تا پایان سال اجرایی کرد"

 

 

 

کنایه رشیدپور به انگلیسی حرف زدن عباس جدیدی + فیلم