خبرگزاری میزان-این نوع ماهی که ماهی "کروی" یا "بادکنکی" نام گرفته، وقتی احساس خطر می‌کند، با بلعیدن مقدار زیادی آب خود را باد می‌کند.

 

 

خالی شدن ماهی بادکنکی + فیلم