خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکات حقوقی درخصوص "شرایط حضانت فرزند" را از زبان دکتر سمسارزاده قاضی دادگستری می‌شنوید.

 

 
 
حضانت در معنای کلی به چه معناست؟ + صوت
 
حضانت در معنای کلی به چه معناست؟ + صوت