خبرگزاری میزان-تصاویر بخش خبری ۱۴ تلویزیون از اغتشاشات دیشب در برخی شهرها را در این خبر مشاهده می کنید.

 

 
 
 
تصاویر صداوسیما از اغتشاشات دیشب در برخی شهر‌ها