خبرگزاری میزان-بر اثر فوران این کوه آتشفشانی مواد سمی در هوا پخش شده وصدای ناشی از انفجار از گدازه‌ها پدیده ای موسوم به بمب گدازه‌ها را رقم زده است. مسئولات به ساکنان این مناطق دستور تخلیه خانه‌های خود را صادر کرده‌اند.

 

 

ادامه فوران آتشفشان در هاوایی + فیلم