خبرگزاری میزان-"نبیه بری" ششمین بار به عنوان رئیس مجلس لبنان انتخاب شد. وی با به دست آوردن نود و هشت رای مثبت به عنوان رئیس مجلس لبنان انتخاب شد. سی نفر از نمایندگان لبنانی هم به نبیه بری رای سفید دادند.

 

 

نبیه بری برای ششمین بار رئیس مجلس لبنان شد + فیلم