خبرگزاری میزان-پلیس میلواکی جوانی را که یک بسته رها شده مشکوک را در محوطه ممنوعه باز کرد، به طرز عجیبی بازداشت کرد.