خبرگزاری میزان-بارش سنگین باران همراه با تگرگ موجب به راه افتادن سیلاب در فورت کالینز کلرادو و غرق شدن خودروها شد.