خبرگزاری میزان-گزیده ای از مقتل خوانی مرحوم سيدمصطفی موسوی مجری مذهبی برنامه هايی از جمله ميعاد شبانه را مشاهده می کنید.

 

 
مقتل خوانی مرحوم سيدمصطفی موسوی +فیلم