خبرگزاری میزان-حدود یک ماه بعد از گرفتار شدن کشتی هندی با مالکیت فرد لبنانی در آب های امارات با هماهنگی دریانوردی ایران به 3 ملوان ایرانی غذا و سوخت رسید.

 

 

امداد رسانه به ملوانان گرفتار در کشتی