خبرگزاری میزان-راننده یک تریلی، پس از رسیدن به چراغ قرمز، خودرو را متوقف کرد، اما به دلیل نا ایمن بودن بسته بندی بار فوق سنگین خودرو به سمت جلو جابجا شد و پس از قرار گرفتن روی کابین راننده، کابین و مالک تریلی را له کرد.راننده خودرو در این حادثه زنده ماند، اما به شدت مجروح شد.

 

 
له شدن راننده تریلی زیر بار سنگین تریلی + فیلم