خبرگزاری میزان-بعد از وقوع طوفان در ایالت مریلند آمریکا، خیابان های شهر الیکات را سیل فراگرفت و خودروهای مردم را با خود برد.