خبرگزاری میزان-فعالان حقوق بشر در بروکسل در حمایت از قربانیان فلسطینی، ۴۵۰۰ جفت کفش را مقابل ساختمان شورای اتحادیه اروپا قرار دادند.

 

 
فعالان حقوق بشر در بروکسل در حمایت از قربانیان فلسطینی + فیلم
 
فعالان حقوق بشر در بروکسل در حمایت از قربانیان فلسطینی + فیلم