کد خبر:۴۵۸۰۴۷
۱۵ مهر ۱۳۹۷ | ۲۰:۰۸
عکاس : عکاس : محمد هادی خسروی
در اولین جلسه این دادگاه، پرونده نصیر کاظمی پزشک داروسازی که در شهرستان ممسنی به احتکار عمده دارو اقدام کرده بود، رسیدگی و با حضور سه قاضی ویژه و به صورت علنی محاکمه برگزار شد.
ارسال نظرات