خبرگزاری میزان-گزارش اخبار 20:30 امشب را پیرامون تکذیب شایعات اخراج کارمند گمرک را مشاهده می کنید.
 
 
تکذیب شایعات مربوط به کارمند گمرک +فیلم