خبرگزاری میزان-هنری کیسینجر مشاور رئیس جمهور آمریکا در دهه ۷۰ اعتراف می‌کند آیت الله خمینی (ره) غرب را با بحران جدی برنامه ریزی مواجه کرد.

به گزارش گروه چند رسانه‌ای خبرگزاری میزان، هنری کیسینجر مشاور رئیس جمهور آمریکا در دهه ۷۰ اعتراف می‌کند آیت الله خمینی (ره) غرب را با بحران جدی برنامه ریزی مواجه کرد، تصمیمات آیت الله خمینی (ره) آنچنان رعدآسا بود که مجال هرگونه تفکر و برنامه‌ریزی را از سیاستمداران و نظریه پردازان سیاسی می‌گرفت، هیچ کس نمی‌توانست او را از پیش حدس بزند، وی با معیار‌های دیگری غیر از معیار‌های شناخته شده در دنیا سخن گفته و عمل می‌کرد گویی از جای دیگر الهام می‌گرفت.

 

 

 

هنری کسینجر درباره ماما خمینی ره چه گفت؟