خبرگزاری میزان-براساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش بینی هواشناسی امروز در غالب مناطق کشور جو نسبتا پایدار بوده و روند افزایش نسبی دما دیده می‌شود

 

 
روند افزایش دما در بیشتر مناطق کشور