خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: رفتار منحصر به فرد گربه‌‌ای که اولین بار طعم بستنی را مزه کرد.