خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: سالهاست این رفتارشناس حیوانات دوستی مسالمت آمیزی را با این شیر های درنده بنا کرده و از خط قرمز‌هایی که ممکن است جانش را به خطر بیندازد،گذشته است.