خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: دو خلبان انگلیسی اقدام به پرواز از درون یک آشیانه هوایی کرده اند که برای نخستین بار در جهان صورت گرفته است.