خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: ماه رمضان، ماه خداست و ماهى است كه خداوند در آن حسنات را مى‏ افزايد و گناهان را پاك مى‏ كند.