خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: کلیپ حماسی «دست ساقی هر جام زهر می شکنیم» با صدای حاج میثم مطیعی : فقط نه جام شما را به قهر می شکنیم / که دست ساقی هر جام زهر می شکنیم.