خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: معترضان به قانون هم جنس‌گرایی در شهر سانفرانسیسکو ( امریکا ) با شلیک پلیس این شهر متفرق شدند.