خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: سربازان گارد ملکه انگلیس به دلیل ظاهر سنگ سان و بی‌روح شان،حتی در برابر دوربین شهرت دارند، اما این‌بار شوخی یک توریست باعث شد، سرباز خشن بر روی او اسلحه بکشد.