خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: هشتم تیر ماه سال ۱۳۶۶ فاجعه بمب باران شیمیایی کردستان سردشت توسط رژیم بعث عراق و با کمک جنگ افزارهای شیمیایی امریکایی رخ داد.