خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: دستگاه قهوه‌سازی که مجهز به یک چاپگر سه‌بعدی با افشانه جوهر‌های خوراکی است می‌تواند عکسی را که مشتری از گوشی هوشمندش انتخاب می‌کند، روی نوشیدنی اسپرسو و شیر با پایه قهوه تصویر کند.