خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: راکون مادر برای آموزش فرزندش حدود یک ساعت وقت گذاشت تا بالاخره نحوه چسبیدن به تنه درخت و بالارفتن از آن را به فرزندش یاد دهد.