خبرگزاری میزان-در ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان تامین اجتماعی بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان پرداخت کند.

 

مشاوره حقوقی آنلاین میزان (۸) / پرداخت حق بیمه توسط کارفرما اجباریست؟