خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: شب گذشته افراد ناشناس کليسايی را در ايالت کارولينای جنوبی به آتش کشيدند. اين هفتمين کليسا در مناطق جنوبی آمريکا است که از زمان تيراندازی در کليسای سياهپوستان در ايالت کارولينای جنوبی به آتش کشيده می شود.