خبرگزاری میزان-طبق ماده ۲۵ قانون کار هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند

 

مشاوره حقوقی آنلاین میزان (۹) / آیا فسخ یک طرفه قرارداد بین کارگر و کارفرما قانونی است؟