خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: ناسا در جدیدترین رصدها از سطح خورشید،انفجارهای مهیبی ثبت کرده است.