خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: وقتی جوان متهم در سالن دادگاه حاضر شده بود قاضی دادگاه او را شناخت و به وی گفت که دوست دوران مدرسه اش بوده است.