خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: خانواده 11 نفره بهمنیار دامیده در دشتستان بوشهر بعد از گذشت 74 سال شناسنامه دار شدند.