خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: مدیر یک رستوران در ترکیه فقط مبتلایان سندروم داون را استخدام می کند. این اقدام برای کمک به ایجاد اشتغال این افراد است.گفتنی است این رستوران ظرفیت همزمان 40 مشتری با سرویس دهی مناسب را دارد.