خبرگزاری میزان-ایرانی‌ها یکی از بزرگترین مردان خود را از دست داده‌اند، قصاص عادلانه چیست؟ فکر نمی‌کنم شخصیتی هم‌وزن سردار سلیمانی باشد، کفش شهید سلیمانی ارزشش از سر ترامپ بیشتر است.

 

ارزش کفش سردار سلیمانی از سر ترامپ بیشتر است