خبرگزاری میزان-سخنگوی قوه قضاییه به پرسش یک خبرنگار درباره کیک‌های آلوده به قرص پاسخ داد.

به گزارش گروه چند رسانه ای خبرگزاری میزان، اسماعیلی درباره ماجرای کیک های آلوده به قرص گفت: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که این اقدامات بعد از تولید و با هدف آسیب زدن به تولید اقتصادی کشور انجام شده است.

 

ماجرای کیک های آلوده به قرص به کجا رسید؟

انتهای پیام/