خبرگزاری میزان-در پادکست شماره ۳۴ تخلیه مصالح در پیاده رو مورد بررسی قرار گرفته است.