خبرگزاری میزان-پس از انتشار ویدئویی مبنی بر ابتلای فردی به ویروس کرونا در بیمارستان اهواز، یکی از مسئولان بیمارستان این موضوع را اجرای مانور برای ارزیابی آمادگی پرسنل خود عنوان کرد.