کد خبر:۶۰۴۸۹۰
۲۱ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۰:۴۲
عکاس : عکاس:پیمان حمیدی پور
تست سنجش دمای بدن برای مقابله با شیوه ویروس کرونا در مبادی ورودی فرودگاه بجنورد انجام می‌شود. همچنین در این فرودگاه روزانه و به صورت مستمر ضدعفونی انجام می‌شود.
ارسال نظرات