خبرگزاری میزان-مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درباره رژیم غذایی مناسب برای تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر ویروس کرونا توضیحاتی ارائه داد، که در ادامه مشاهده می‌کنید.

 

 

چگونه سیستم ایمنی بدن را در مقابل کرونا تقویت کنیم؟