خبرگزاری میزان-برنی سندرز رقیب انتخاباتی ترامپ درباره شرایط بد آمریکا لب به انتقاد گشود و گفت: ثروت ۳ مرد آمریکایی، از دارایی‌های نیمی از مردم آمریکا بیشتر است.

 

 

مصیبت‌خوانی رقیب ترامپ درباره فلاکت و نبود امکانات درمانی در آمریکا