خبرگزاری میزان-یکی از اعضای کادر درمانی کشور که برای کمک و درمان بیماران کرونایی در بیمارستان حضور دارد با بغض و اشک از مردم درخواست می‌کند که از منازل خود خارج نشوند.

 

 

اشک های یک کادر درمانی از مردم : لطفا بی جهت، از خانه بیرون نروید تا کار ما دشوارتر نشود.